Pirverdinin xoruzu

XX əsrin əvvəllərində ikiarvadlılıq kimi keçmişin qalığı olan ənənələr “Pirverdinin xoruzu hekayəsində tənqid edilir.