Qurbanəlibəy

Cəlil Məmmədquluzadə bu hekayəsində azğınlaşmış və mahiyyətcə cılız olan mülkədar Qurbanəli bəyin simasında dövrün ağalarını kəskin tənqid etmişdir.