Ovçu Qasım

Dünya ədəbiyyatın populyar yalançı ovçu mövzusunun milli variantını yaratmış böyük ədib Əbdülrəhimbəy Haqverdiyevin “Ovçu Qasım” hekayəsi incə yumor və dəqiq realist təsvirlərlə zəngindir.