Hacıleylək

“Ovçu Qasım” hacıleyləy nağılı onu dinləyənlərin hamısında xoş bir təbəssüm oyadır.