Sərçə

Ovçu Qasımın “Sərçə” yalanına yəqin heç özü də inanmır...