İncəsənətə sevgidən

İncəsənəti sevirsənsə, qurban verməkdən qorxmamalısan. İlkin şərt budur. Hekayəmiz bu şərtin, eyni zamanda da, onun təkzibinin nəticəsi olaraq meydana gəldi. Bu hekayə məntiq nöqteyi-nəzərindən orijinal və yeni, ədəbi üslubuna görə isə Böyük Çin səddindən azca qədim olacaq.