Cik-cik xanım

Dostluq haqqında qədim bir nağıl...