Çirkin Ördək Balası

Fərqli olmaq heç də pis deyil, hətta bəlkə ən ali bir gözəllikdir.

Düyməcik

O bapbalaca lap düymə boyda idi. Amma sanki həyat bunu görmürdü.