Aqil

Oğlunu müharibədə itirmiş Murad kişi üçün bu həyatın fərəhi nəvəsi Aqildir. Aqillə babasının həyata baxışları müxtəlif olsa da onlar bir-birlərini çox gözəl başa düşür və tamamlayırlar.

Gülgəz

Babanın dilindən danışılan bu nağıl insanları mənəvi saflığa səsləyir, təbiətə sevgini aşılayır. Hekayə oxucuları ənənələrin gücünə inandıraraq onların mənəvi tərbiyəsinə töhfə verir.

Çeşmək

Əbdülrəhimbəy Haqverdiyevin “Çeşmək” hekayəsi adi bir zarafatın necə faciəyə çevrildiyindən bəhs edir.

Sərçə

Ovçu Qasımın “Sərçə” yalanına yəqin heç özü də inanmır...

Hacıleylək

“Ovçu Qasım” hacıleyləy nağılı onu dinləyənlərin hamısında xoş bir təbəssüm oyadır.