Heklberri Finnin Macəraları - I FƏSİL

Amerika yazıçısı Mark Tvenin əsl adı Səmyuel Klemensdir. Hüquqşünas ailəsində doğulmuş Səmyuel atasını tez itirdiyindən 12 yaşından işləməyə başlamışdır. Mətbəədə usta şagirdi, reportyor, qızılaxtaran olmuşdur. Mark Tven ədəbi yaradıcılığa felyeton və yumoristik hekayələrlə başlamışdır. Bir çox məqalə, povest və romanlar yazsa da, uşaqlar üçün yazdığı əsərlərlə daha çox məşhurlaşmışdır. Onun qələminə məxsus olan “Tom Soyerin macəraları” və “Heklberri Finnin macəraları” dünya uşaq ədəbiyyatının ən gözəl nümunələridir.