SON HEKAYƏLƏR

Tom dayının daxması - III Hissə

Qəhrəmanı qaradərili olan ilk Amerika ədəbiyyatı nümunəsidir. Əsərdə Amerikanın cənub ştatlarının quldarlıq mənzərəsi geniş şəkildə təsvir olunur, quldarların qəddarlığı, onlara bunu etməyə imkan verən qanunlar, zənci qulların ağır həyatı, onlara edilən zülm və işgəncələr, məhrumiyyət və ayrılıqlar aydın şəkildə təsvir olunur. Bu romanda Tom dayı adlı zəncinin şəxsiyyəti diqqətə çatdırılır və sonda onun sahibi bir daha qul saxlamamağa and içir.

Tom dayının daxması - II Hissə

Qəhrəmanı qaradərili olan ilk Amerika ədəbiyyatı nümunəsidir. Əsərdə Amerikanın cənub ştatlarının quldarlıq mənzərəsi geniş şəkildə təsvir olunur, quldarların qəddarlığı, onlara bunu etməyə imkan verən qanunlar, zənci qulların ağır həyatı, onlara edilən zülm və işgəncələr, məhrumiyyət və ayrılıqlar aydın şəkildə təsvir olunur. Bu romanda Tom dayı adlı zəncinin şəxsiyyəti diqqətə çatdırılır və sonda onun sahibi bir daha qul saxlamamağa and içir.

Tom dayının daxması - I Hissə

Qəhrəmanı qaradərili olan ilk Amerika ədəbiyyatı nümunəsidir. Əsərdə Amerikanın cənub ştatlarının quldarlıq mənzərəsi geniş şəkildə təsvir olunur, quldarların qəddarlığı, onlara bunu etməyə imkan verən qanunlar, zənci qulların ağır həyatı, onlara edilən zülm və işgəncələr, məhrumiyyət və ayrılıqlar aydın şəkildə təsvir olunur. Bu romanda Tom dayı adlı zəncinin şəxsiyyəti diqqətə çatdırılır və sonda onun sahibi bir daha qul saxlamamağa and içir.

Beş həftə hava şarında - III HİSSƏ

Məşhur fransız yazıçısı Jül Vern dünya ədəbiyyatı tarixində elmi-fantastik romanın banilərindən biridir. Onun ilk elmi-fantastik romanı da “Hava şarında beş həftə” əsəridir. Romandakı hadisələr baş qəhrəman cənab Ferqyusonun Afrikanı başdan-ayağa kəşf etmək istəyi ilə başlayır. Cənab Ferqyusonadək bir çox səyyahlar da bu yola çıxmışdılar. Ancaq bəziləri bu yolda həlak olmuş, bəziləri də müxtəlif çətinliklərə görə geri qayıtmışdı. Cənab Ferqyuson və iki dostu bu dəfə sələflərinin yarımçıq qalan işini başa çatdırmaq istəyir və Afrikanın şərq sahilindən qərb sahilinədək səyahət etmək qərarına gəlirlər. Özü də hava şarı ilə. Əsərdə bu səyahət ərzində cənab Ferqyuson və dostlarının başlarına gələn maraqlı sərgüzəştlərin şahidi olacaqsınız...

Beş həftə hava şarında - II HİSSƏ

Məşhur fransız yazıçısı Jül Vern dünya ədəbiyyatı tarixində elmi-fantastik romanın banilərindən biridir. Onun ilk elmi-fantastik romanı da “Hava şarında beş həftə” əsəridir. Romandakı hadisələr baş qəhrəman cənab Ferqyusonun Afrikanı başdan-ayağa kəşf etmək istəyi ilə başlayır. Cənab Ferqyusonadək bir çox səyyahlar da bu yola çıxmışdılar. Ancaq bəziləri bu yolda həlak olmuş, bəziləri də müxtəlif çətinliklərə görə geri qayıtmışdı. Cənab Ferqyuson və iki dostu bu dəfə sələflərinin yarımçıq qalan işini başa çatdırmaq istəyir və Afrikanın şərq sahilindən qərb sahilinədək səyahət etmək qərarına gəlirlər. Özü də hava şarı ilə. Əsərdə bu səyahət ərzində cənab Ferqyuson və dostlarının başlarına gələn maraqlı sərgüzəştlərin şahidi olacaqsınız...

Xəbərlər

sosial.gov.az

Görmə imkanları məhdud uşaqlar üçün hazırlanmış “Danışan kitab” saytının və mobil tətbiqinin təqdimatı olub

27.06.2019 15:36

Daha ətraflı