Buz

Cəlil Məmmədquluzadənin “Buz” hekayəsi müəllifin ən məşhur hekayələrindən biridir. Hekayədə mühitin sosial məzmununda uşağın vicdan ağrıları öz əksini tapmışdır.