Vahid Azərbaycan uğrunda

"Azərbaycan tarixi" fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik

Yadelli işğalçılara qarşı mübarizə

"Azərbaycan tarixi" fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik

Oğuz-Səlcuq axınları və Azərbaycan

"Azərbaycan tarixi" fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik

Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlişi

"Azərbaycan tarixi" fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik

Azərbaycan erkən orta əsrlərdə

"Azərbaycan tarixi" fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik