IV fəsil. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

YAQUB MAHMUDLU, QABİL ƏLİYEV, MEHMAN ABDULLAYEV, LEYLA HÜSEYNOVA, HAFİZ CABBAROV

DÜNYA ƏDƏBİYYATINDAN SEÇMƏ

Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Ədəbiyyat fənni üzrə DƏRSLİK