V Bölmə. Yaxşı nədir, pis nədir

Ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün “Azərbaycan dili” (tədris dili kimi) fənni üzrə dərslik