Ən gözəl

Ey könül, ümmanlar coşsun səsində, Şeirin qanad açan günüdür bu gün. Bütün ölkələrə yer kürəsində De ki, Azərbaycan günüdür bu gün!