İndi mən bir qadının taleyinə vurullam

Pəncərədən baxıram payızın son ayında vərəqləri saralmış səmavi kitablara. Göydən yağışlar yağır, göydən yağışlar yağır, dolur yer altındakı qədim saxsı qablara.