Qollarım göylərdə kor ağacıdı

Ya ovçu əlindən, ya quş başından - kim deyər hansından tələ dartılır?.. Onunçun düşmür ki yerinə heç nə, hər şey bu dünyada belə dartılır.