Tənbəl Əhməd

Padişah qızlarının evinə qonaq gedir və bəyənmədiyi sonuncu qızını Tənbəl Əhmədə ərə verir.