Söykənmişəm səsinə

Gözlərin azanımdır - Gündə min yol məni sevgiyə çağıran... Könlüm sənə səcdədə, Qəlbim qəlbinə sonsuz bir rüku... Bu sevda nə sevdadır belə? - Sultanlığı olmayan bir quyu...