Azadlıq dedim

Meydan - şərəf, ləyaqət, yüz illərin həsrəti, Qaranlıq zindanlardan baş qaldırmaq cürəti, Əzilmiş bir millətin dirilən cəsarəti, Yüzillərlə boğulan sözə azadlıq dedim, Bu dağa, bu dənizə, düzə azadlıq dedim...