Nyurka

Zuy əminin Nyurkası altı yaşında idi. O, uzun müddət altı yaşında qaldı. Bütün il boyu. Düz avqust ayında Nyurkanın yeddi yaşı oldu. Nyurkanın doğum gününə Zuy əmi kalitkalar bişirmişdi-bu, arpa sıyığıyla olan çörəklərdir-qonaqlar da çağırmışdı. Məni də, həmçinin. Mən qonaq getməyə hazırlaşırdım və Nyurkaya nə hədiyyə edəcəyimi fikirləşib tapa bilmirdim. İki kiloqram noğul al, - Panteleyevna deyir,-balınc noğulu.