Qurbanəlibəy

Cəlil Məmmədquluzadə bu hekayəsində azğınlaşmış və mahiyyətcə cılız olan mülkədar Qurbanəli bəyin simasında dövrün ağalarını kəskin tənqid etmişdir.

Pirverdinin xoruzu

XX əsrin əvvəllərində ikiarvadlılıq kimi keçmişin qalığı olan ənənələr “Pirverdinin xoruzu hekayəsində tənqid edilir.

Poçt qutusu

Bu hekayə Cəlil Məmmədquluzadənin ən məşhur hekayəsidir. Müəllif Novruzəlinin simasında nadanlığı ifşa etmişdir.

Buz

Cəlil Məmmədquluzadənin “Buz” hekayəsi müəllifin ən məşhur hekayələrindən biridir. Hekayədə mühitin sosial məzmununda uşağın vicdan ağrıları öz əksini tapmışdır.

Fitnə

Böyük Nizami Gəncəvi Fitnənin hekayəsi ilə əbədiyaşar mövzulara yeni bir təfəkkür tərzində baxır.