Günəşin nağılı

22-23 yaşlarında olan bu gənc çocuq vur-tut iki il idi ki, məktəbi bitirmiş, müəllimliyə başlamışdı. Bütün günləri-gecələri fikri, zehni özü ilə məşğul olduğundan bir yerə çıxmamış, kimsə tərəfindən tanınmamışdı. Ona görədir ki, bu gün böyük bir izdihama qarşı söz başlarkən ilk əldə qan beyninə vurdu. Arıq, solğun çöhrəsini xəfif bir qızartı örtdü. Yaşadığı həyəcanın şiddətindən ürəyi çırpınır, bunun da nəticəsi olaraq səsi titrəyir, hətta tez-tez dili çalpaşıq vururdu. Bunun üzərinə yazıq çocuq özünü itirməsin deyə, onu

Cik-cik xanım

Dostluq haqqında qədim bir nağıl...

İsgəndərin Buynuzu

Bu nağılda insan xasiyyətinin müxtəlif çalarlarından söhbət açılır.

Şah Abbasın oğlu

Ədalətli hökmdarların nağılları əsrlərcə yaşayır.

Hanbal Əhməd

Zəhmət insanı kamilləşdirir, onu böyüdür və ucaldır.