Cik-cik xanım

Dostluq haqqında qədim bir nağıl...

İsgəndərin Buynuzu

Bu nağılda insan xasiyyətinin müxtəlif çalarlarından söhbət açılır.

Şah Abbasın oğlu

Ədalətli hökmdarların nağılları əsrlərcə yaşayır.

Hanbal Əhməd

Zəhmət insanı kamilləşdirir, onu böyüdür və ucaldır.