Dostluq bir imtahandır

Biri var idi, biri yox idi, bir yarpaq və bir budaq var idi. Onlar yaxın dost olacaqlarına, bir-birilərindən heç zaman ayrılmayacaqlarına, çətin zamanlarda bir-birilərinə kömək edəcəklərinə dair bir-birilərinə söz verdilər.

Ağıl və sərvət

Biri var idi, biri yox idi, bir qoca və onun dörd oğlu var idi. Bir gün qoca oğlanlarını yanına çağırıb: - Oğullarım, mən artıq qocalmışam, - dedi, və Sizlərdən biriniz ailənin başçısı olmalısınız. Kim ağıllı və zəngin olsa, mənim miras ona qalacaq. İndi hər biriniz mənə ağıllı və varlı olduğunuzu sübut edin.

Qızıl dolu küpə

Bir kişinin üç oğlu vardı. Günlərin birində ölüm kişinin sinəsinə çökdü.

Zirək oğru

Bir gün kasıb kəndlinin komasına kareta ilə varlı bir adam gəlir. Sən demə, qonaq ailənin illər əvvəl evdən getmiş oğludur. O bu keçən illərdə oğurluqla özünə böyük sərvət toplamışdır. Amma o üç tapşırığı icra etməlidir. Beləcə nağıl başlayır.

Usta Pfrim

Usta Pfrim özündənrazı, deyingən, insanlarla pis rəftar edən bir çəkməçi idi. Və səmaya gedəndə də öz xasiyyətindən əl çəkmədi...