Qocalar üçün tarix dərsi

Vaxt var idi, göz yaşı azadlıq simvoluydu: vaxt var idi, yox idi qulun ağlamağ haqqı. Nəysə…ruhu şad olsun aldığımız canların. Heç çoxu içilmədi axıdılan qanların… Ey bizim əsrimizin gözəllik salonları, savaşda Janna Darkın saç düzümü necəydi?

Azadlıq dedim

Meydan - şərəf, ləyaqət, yüz illərin həsrəti, Qaranlıq zindanlardan baş qaldırmaq cürəti, Əzilmiş bir millətin dirilən cəsarəti, Yüzillərlə boğulan sözə azadlıq dedim, Bu dağa, bu dənizə, düzə azadlıq dedim...

Gözün aydın Qarabağ!

Güman keçməz dağları, Aşa-aşa qayıtdıq, Yumruq kimi birləşib Coşa-coşa qayıtdıq, Biz Kəlbəcər-Kəlbəcər Şuşa-Şuşa qayıtdıq, Başın uca,üzün ağ, Gözün aydın,Qarabağ!

Xoş gördük, Şuşam

Xoş gördük, əyil qulağına söz deyim, Şuşam: nə vaxtdı, yad səslərdən yağır qulağına... mən pambıq götürüm, sənsə çöp götür, enək İsa bulağına – təmizləyək nisgilin, 28 bəlaya gəlmiş ilin! ...Bir də xoş gördük, əyil qulağına söz deyim, Şuşam: da-rıx-mı-şam!..

Qoşma

Qapında əyilib suala döndüm, Səndən alacağım cavaba görə. Allahım heç sənə əzab verməsin, Sən mənə verdiyin əzaba görə.