Cütcü

Çıxdı günəş, doldu cəhan nur ilə, Cütcü sürür tarlada cüt şur ilə.

Ata və oğul

Ay dədə, dur get mənə çox şeylər al! Bir dənə çanta, bir-iki dəftər al! Mən dayım oğluyla gəlirdim bayaq, Gördüm o məktəbdə oxur çox uşaq.

Ana dilim

Qalxıb Şahdağına söz istəyirəm, Çatsın hay-harayım dinləyənlərə, Mən nankor deyirəm, nacins deyirəm – Öz ana dilini bilməyənlərə!

Əsgər məktubu

Əsgər məktubları alıram hərdən, Məhəbbət, cəsarət, dəyanət dolu. Neçə tərifçinin təriflərindən Bir əsgər məktubu gərəkli olur.

Vətən

Mən səndən bir yaşıl budaq istədim, Sən mənə bəxş etdin zümrüd meşələr. Mən səndən kiçik bir otaq istədim, Sən mənə bəxş etdin dilbər guşələr.