Azərbaycan deyəndə

Vətən mənim bu günüm, Sabahkı toy-düyünüm. Haqqım var ki, öyünüm Azərbaycan deyəndə. Ürəklərdə döyünüm, Azərbaycan deyəndə.

Müəllim

Müəllimlik müqəddəs bir sənətdir həyatda, Müəllimin hər sözü həqiqətdir həyatda.

Uşaq və buz

Dərsə gedən bir uşaq Çıxdı buz üstə qoçaq; Sürüşdü birdən-birə, Düşdü üz üstə yerə.

Təbiət Allahın şah əsəridir

Yenə təbiətlə üz-üzəyəm mən, Döş-döşə, baş-başa, göz-gözəyəm mən. Çıxmışam dünyanın adiliyindən, Gözəllik adlanan möcüzəyəm mən. Belə duymamışdım gözəllikləri Dünyaya gəldiyim gündən bəridi. Bir səs dalğalandı qulaqlarımda: – Təbiət Allahın şah əsəridi!

Bu torpaq üçün yaşa!

Azərbaycan övladı! Sənindir bu məmləkət, Dayağıdır həqiqət, bayrağıdır məhəbbət. Yurd sevgisi ocaqdır, qalma bu oda həsrət, Ömrün boyu alovlan, bu ocaq üçün yaşa!