Ən gözəl

Ey könül, ümmanlar coşsun səsində, Şeirin qanad açan günüdür bu gün. Bütün ölkələrə yer kürəsində De ki, Azərbaycan günüdür bu gün!

Vətən əbədi qoruqdur

Vətəni sevmək azdır, Onu qorumaq gərək. Vətənim demək azdır, Vətənin olmaq gərək.

Məndən ötdü, qardaşıma dəydi...

Ey daşlaşan, torpaqlaşan ulu babam! Bu günümdən dünənimə uzaqlaşan ulu babam! Küləkləşən, dumanlaşan ruhunla sən Ayağa dur, səninləyəm!

Əziz dost

Siz ey mənə yazmağı, Oxumağı öyrədən, Əziz müəllimlərim, Sizə minnətdaram mən.

Bahar və mən

Bahar nə xoş gəlir, ruha dad verir. Xəyala, duyğuya qol-qanad verir; Var olsun şerimiz, şairlərimiz! – Hər gülə, çiçəyə təzə ad verir.