Çeşmək

Əbdülrəhimbəy Haqverdiyevin “Çeşmək” hekayəsi adi bir zarafatın necə faciəyə çevrildiyindən bəhs edir.

Sərçə

Ovçu Qasımın “Sərçə” yalanına yəqin heç özü də inanmır...

Hacıleylək

“Ovçu Qasım” hacıleyləy nağılı onu dinləyənlərin hamısında xoş bir təbəssüm oyadır.

Ovçu Qasım

Dünya ədəbiyyatın populyar yalançı ovçu mövzusunun milli variantını yaratmış böyük ədib Əbdülrəhimbəy Haqverdiyevin “Ovçu Qasım” hekayəsi incə yumor və dəqiq realist təsvirlərlə zəngindir.

Qurbanəlibəy

Cəlil Məmmədquluzadə bu hekayəsində azğınlaşmış və mahiyyətcə cılız olan mülkədar Qurbanəli bəyin simasında dövrün ağalarını kəskin tənqid etmişdir.